Firma LDH-WMB Sp. z o.o. dysponuje własną:

- wytwórnią mas bitumicznych,
- ładowarką,
- wagą transportową do ważenia materiałów sypkich,
- laboratorium mobilnym,
- laboratorium stacjonarnym.