Świadczymy usługi w zakresie:

- produkcji i sprzedaży mas mineralno - bitumicznych,
- transportu mieszanek mineralno - bitumicznych,
- wynajmu sprzętu budowlanego (koparki, sprężarki, walce, piły, równiarki,
  frezarki do nawierzchni drogowych).