Planowane efekty

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowej receptury mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy warstwy wiążącej dróg. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocni swoja pozycję wśród wykonawców inwestycji drogowych oraz zwiększy przychody.