Cele projektu

Projekt jest odpowiedzią na analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku docelowym jako producenta produktów ekologicznych i innowacyjnych, które posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych. Nowy produkt posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku europejskiego. Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci/inwestorzy potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową.

Planowane efekty

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania nowej receptury mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy warstwy wiążącej dróg. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocni swoja pozycję wśród wykonawców inwestycji drogowych oraz zwiększy przychody.